தமிழ்ப் படிப்பகம் -Tamil Periodicals
வணக்கம்,

இணைய படிப்பகைத்தை வழங்கும் தமிழ்ப்புள்ளி உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. இணைய மற்றும் அச்சு பத்திரிக்கைகளின் இணையதளங்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலேயுள்ள பட இலச்சினையை சொடுக்குவதன் மூலம் இங்கேயே படிக்கலாம். புதிய பத்திரிகைகளையும், உங்கள் நிறைகுறைகளையும் ஆலோசனைகளையும் பகிரலாம்
  • முக்கிய இணைய செய்தித்தளங்கள்  -News Portal
  • செய்தித்தாள்களின் இணையப்பதிப்பு  -Newspaper[online]
  • செய்தித்தாள்களின் அச்சுப்பதிப்பு[e-paper]  -Newspaper[Print]
  • இணைய சஞ்சிகைகள்  - Magazine[online]
  • அச்சு சஞ்சிகைகள்   -Magazine[Print]
உங்களுக்கு இது பயனுள்ளதாக இருந்தால் மற்றவருக்கும் அறிமுகப்படுத்துங்கள்
Sample: